Wat we doen

 • Inspecties van installaties
  De  Thermografische Quick Scan is een product van TGI-Ingenieursbureau.

  Deze Quick Scan geeft u direct inzicht waar b.v. brandgevaar aanwezig is bij uw elektrische installatie.

 • Zonne stroom
  Een goed advies is zijn geld meer dan waard. In een tijd waar vernieuwing keuzes moeilijker maakt, kan TGI-Ingenieursbureau U het overzicht en inzicht geven, zodat u bewuste toekomstvaste keuzes kunt maken.
 • Automatisering
  In een tijd waar het hebben van een Table, Laptop of Desktop niet meer voldoende is, kan TGI-Ingenieursbureau u adviseren over data opslag en Informatie management. Wat moet ik bewaren en op welke wijze. Ga ik het zelf doen, of besteed ik uit.
 • Telecommunicatie.

  Wat is de juiste oplossing? Ga ik mijn bedrijf via een totaal leverancier aansluiten op het Internet, of ga ik niet alle eieren in een mandje plaatsen. Risico's afzetten tegen kosten dat is wat wij voor u kunnen doen. Ook geeft TGI_Ingenieursbureau u een gedegen advies over welke techniek de beste keuze is.

Verklaring omtrent privacy (Privacy statement)

Hierbij verklaart TGI-Ingenieursbureau, dat zij op deze website geen persoonsgegevens vraagt, dan wel vastlegt.

In het geval dat u naar aanleiding van informatie op deze website contact met ons opneemt, bent u ermee akkoord dat basis gegevens om contact te onderhouden, dan wel diensten aan u te verlenen, worden vastgelegd. Deze gegevens, naam, adres, telefoonnummer, omschrijving van te verlenen dienst, en bij opdracht bankrekeningnummer, zullen met inachtneming van het gestelde in de wet AVG worden bewaard. Het kan noodzakelijk zijn deze gegevens (zoals afleveradres) ook met leveranciers te delen. Dit zal gebeuren binnen het kader van de wet AVG.

U heeft ten alle tijde het recht om uw gegevens in te zien, dan wel aan te passen, of in het geheel te verwijderen. Dit laatste in lijn met hetgene wij als bedrijf verplicht zijn van overheidswege in onze boekhouding te moeten registreren.

TGI-Ingeninieursbureau heeft alle mogelijke maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang toegang van derden tot uw gegevens.

Na de wettelijke bewaar periode zullen uw gegevens in zijn geheel verwijderd worden.

TGI-Ingenieursbureau.